ธุรกิจของเรา

01 การพัฒนาซอฟท์แวร์

เราในฐานะของพันธมิตรในการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมหรือการสื่อสารและเวบแอบพลิเคชั่น ให้บริการพัฒนาและวิเคราะห์(*1) ด้วยคุณภาพและความสะดวกสบายที่เท่าเทียมกันกับผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ในญี่ปุ่น

02 ธุรกิจการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์