9,143
การพัฒนาซอฟท์แวร์

เรา ในฐานะของพันธมิตรในการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมหรือการสื่อสารและเวบแอบพลิเคชั่น ให้บริการพัฒนาและวิเคราะห์(*1) ด้วยคุณภาพและความสะดวกสบายที่เท่าเทียมกันกับผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ในญี่ปุ่น
(*1) ความสามารถในการสืบย้อนกลับของข้อกำหนดและซอร์ส โค้ด, การวิเคราะห์และการรับประกันคุณภาพของซอฟท์แวร์

ในกรณีที่คำสั่งซื้อมีมาจากญี่ปุ่นเป็นบริการจากต่างประเทศ เราจะสื่อสารทางวาจาและคำพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ ในขณะที่เดียวกัน เราสามารถส่งทีมงานของเราไปยังที่ที่คุณอยู่ หรือสามารถมอบหมายให้วิศวกรชาวญี่ปุ่นให้เป็นวิศวกรทำหน้าที่เชื่อมประสาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในโครงการพัฒนาที่ต่างแดนเช่น การสื่อสารที่ผิดพลาด และการตีความข้อกำหนดที่ผิดพลาด หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการบริหารจัดการต่างๆ

การพัฒนาทีมงานที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาโครงการให้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่น เรามีส่วนงานที่ทำหน้าที่ด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ที่นั่น เราฝึกอบรมทีมงานของเราโดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้พัฒนาขึ้น โดยเน้นที่กลุ่มคำศัพท์ทางเทคนิค และโดยการจัดตั้งการทดสอบภายในที่มีค่าเทียบเท่ากับ JLPT (N2) ในปัจจุบัน วิศวกรซอฟท์แวร์ของเราสามารถทำงานในโครงการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ เราจะยังคงให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้วิศวกรซอฟท์แวร์ทั้งหมดของเราในอนาคต สามารถทำงานในโครงการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้