ขั้นตอนการสรรหาพนักงาน

ผู้สมัครที่สนใจสมัครงานกับบริษัทของเรา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้:

การสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการสมัครงาน หรือ กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ จากนั้นทางบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับคุณสมบัติของตำแหน่งงาน ทีมสรรหาจะติดต่อท่านกลับในขั้นตอนต่อไป
เอกสารการสมัครงานประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ใบแสดงผลการศึกษา และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ฉบับภาษาอังกฤษ
การทดสอบ
ทีมสรรหาพนักงานจะติดต่อผู้สมัครที่ ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อนัดหมายทำการทดสอบ ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบของบริษัทเช่นการทดสอบความรู้ทางเทคนิค การสอบวัดตรรกะ ความถนัดทางภาษาอังกฤษ ฯลฯ ตามเกณฑ์ของตำแหน่งที่สมัคร โดยจะยืนยันการนัดหมายผ่านทางอีเมล
การสัมภาษณ์งาน
การสัมภาษณ์งานจะมีขึ้นหลังจากผู้สมัครผ่านการทดสอบจากทางบริษัทแล้ว
การเสนอจ้าง
ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบและการสัมภาษณ์จะได้รับการนัดหมายเพื่อเข้าฟังข้อเสนอการจ้างงาน ในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

สวัสดิการของพนักงาน

 • สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน
  • ค่าภาษาญี่ปุ่น

  • สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • ประกันสังคม

 • สวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน
  • ระบบเวลาของการทำงานแบบยืดหยุ่น

  • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (รวมถึงสวัสดิการทำฟัน)

  • กิจกรรมบริษัท

 • สวัสดิการด้านสุขภาพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี

  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

  • เงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬา

  • ฟิตเนส

 • การฝึกอบรม
  • ทักษะภาษาญี่ปุ่น

  • ฝึกอบรมทักษะทั่วไป

  • ฝึกอบรมทางเทคนิค

บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
แผนก
ทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่
ชั้น15-16 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
โทรสาร
(66)2639-3501-3
อีเมล์