ข้อความจากผู้บริหาร
 

TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS Group, headquartered in the Singapore corporation established in 1995, operates business in regions exceeding 10 cities across more than 6 countries in Southeast Asia and India, with over 500 multinational employees from various cultural backgrounds.

In Addition to providing a stable supply chain to support our customers' production, we offer innovative and competitive functions and solutions, such as software development tailored to our customer’s needs, connected solution for logistics and fleet management, production services by our partner EMS, and quality service.

We appreciate your continued cooperation and encouragement.
 
Takeo Murata

RHQ Manager

ข้อมูลบริษัท
Be the Next Bridge to the Future
“ ในฐานะที่เป็น บริษัท หลักใน กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของโตโยต้า ทูโช เราทุกคนที่ NEXTY Electronics มุ่งมั่นที่จะทำให้ บริษัท เป็นแรงผลักดันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์”
 
 • ชื่อบริษัท
  โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • สถานที่ตั้ง
  เลขที่ 540 เมอคิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 15 - 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10300 ประเทศไทย *30 นาที โดยรถยนตร์ จากสนามบินสุวรรณภูมิ
 • วัน เดือน ปี ที่ก่อตั้ง
  29 เมษายน 2548
 • ทุนจดทะเบียน
  32,000,000 บาท
 • Operation start date
  2 ตุลาคม 2560
 • ขอบเขตของธุรกิจ
  • การพัฒนาซอฟท์แวร์ใช้งานในยานพาหนะ
  • จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
 • พนักงาน
  325 คน (ไทย ญี่ปุ่น และอื่นๆ )
 
ข้อมูลบริษัทแม่
 
ชื่อบริษัท
:
NEXTY ELECTRONICS CORPORATION
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
3-13, โคนัน 2-โชเมะ, มินาโตะ-คุ, โตเกียว,108-8510 ประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานใหญ่นาโกย่า
:
11-27, เมอิเอกิ 4-โชเมะ, นาคามูระ-คุ, นาโงย่า 450-0002, ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ก่อตั้ง
:
1 เมษายน 2560
ทุนจดทะเบียน
:
5,251,000,000 เยน
 
* Tomen Electronics Corporation และ Toyota Tsusho Electronics Corporation ได้ควบรวมกิจการเข้าด้วยกันในเดือน เมษายน พ.ศ.2560 และเปลี่ยนชื่อเป็น NEXTY Electronics Corporation.
วิสัยทัศน์
VISION 2025
Mobilizer Of Human Driven Communication
“Creating a bright future 
of mobility together”
 
7 values
VISION

2025

Synergy

Combine resources from all business units and cross-cultural collaboration to create new competencies which lead to new business opportunities.

For ASEAN to Global

Be a part of ASEAN local development in mobility and expand the NETH business beyond ASEAN with our expertise and experience.

Market Foresight

Be ahead of competitors and lead the mobility technology market by having strong market intelligence

Customer Experience First

Answer the hidden needs of customers by delivering products and services that add convenience value and safety to customers daily life.

Dependable Quality

Ensure that all products and services surpass the expected level of quality to continuously reassure customers and the mobility technology industry of our reliability.

Talent Fostering

Be an organization where talented people from diverse backgrounds can gather and unleash their capabilities through collaboration within a family atmosphere.

Yin-Dee

Treat everyone with the foundation of Thai hospitality and always with ‘Yin-Dee” – do it with pleasure
 
“Through exercising these seven values, we develop the best talent and create the most trustworthy company resulting in achieving VISION 2025”
บอร์ดบริหาร

ผังโครงสร้างองค์กร
Board of Directors
 
 
 
President
 
 
 
 
Corporate Division
 
Device Business Division
 
Software Business Division
 
ประวัติความเป็นมา
 • 2005
  ก่อตั้งบริษัท Toyota Tsusho Electronics (Thailand) Co., Ltd.
 • 2006
  จัดตั้งฝ่าย Device Sales business
 • 2011
  จัดตั้งฝ่าย Contents development business
 • 2015
  ฉลองครบรอบ 10 ปีในการก่อตั้งบริษัท Toyota Tsusho Electronics (Thailand) Co., Ltd.
 • 2016
  ก่อตั้งบริษัท TOYOTA TSUSHO DENSO ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. 
 • 2017
  เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.